Centralni nadzorni sistem nad sistemi KGH

Centralni nadzorni sistem nad sistemi KGH na objektu z regulacijo na krmilnem nivoju in integracijo posameznih naprav.

Tip objekta:
Poslovno – industrijski

Vgrajena moč (HA in TČ):
Hlajenje: TČ v/v: 250 kW, Ogrevanje: TČ v/v: 230 kW, Kotel na ELKO: 700 kW

Površina objekta v m2:
Cca 15.000 m2

Število naprav (krmilnikov):
50 kos

Datum izvedbe:
2020

REM-lokacija-1_final-1024x358-2

Opis aktivnosti:

1. Regulacija konvektorjev z integracijo na CNS:
a. Posebnost je regulacija z omejevanjem temperature vpiha v pisarnah.

2. Integracija števcev vode:
a. Integracija števcev porabljene vode na objektu preko M-Bus protokola in priprava poročil skladno z zahtevami ARSO pri števcu za vrtinsko črpalko in merilniku temperature in nivoja vode v vrtini.

3. Števci električne energije
a. Integracija števcev in priprava izpisov.

4. Klimatske naprave:
a. Integracija klimatskih naprav in sistema varčne kuhinjske nape na CNS.

5. Server soba:
a. Spremljanje delovanja split klimatskih naprav in temperature v prostoru. Alarmiranje ob povečani temperaturi ali ob okvari klimatske naprave.

6. Črpališča:
a. Integracija črpališč za izkoriščanje deževice, meteorne vode in fekalij.
b. Regulacija črpališča za meteorno vodo z integracijo na CNS.

7. Kaloriferji in kupole:
a. Regulacija ogrevanja in hlajenja v proizvodnjih prostorih preko kaloriferjev, razslojevalnikov in strešnih kupol z integracijo na CNS.

8. Polnilnica viličarjev:
a. Časovna regulacija polnjenja električnih viličarjev po proizvodnji z integracijo na CNS.

9. Hupa v proizvodnji
a. Časovni program za opozorilno hupo v proizvodnji z integracijo na CNS.

10. Toplotna postaja:
a. Regulacija toplotne postaje.
b. Upravljanje z vrtino, toplotno črpalko in kotlom na ELKO.
c. Upravljanje s posameznimi ogrevno/hladilnimi vejami.