Zamenjava dotrajanih hladilnih agregatov na poslovno – trgovskem objektu

Tip objekta: Poslovno – trgovski objekt
Vgrajena moč (HA in TČ): Hladilna moč  3x 224 kw in 1 x 125 kw
Površina objekta v m2: 7234 m3
Število naprav (krmilnikov): 50
Lokacija: Osrednja Slovenija
Datum izvedbe: 2020

Opis aktivnosti:

Izpraznitev mešanice glikola (3000 l)  iz obstoječih hladilnih agregatov, demontaža cevi in agregatov ter odvoz na deponijo. Montaža novih  hladilnih agregatov, izvedba inštalacije in povezave. Polnjenje sistema z mešanico glikola, izolacija cevi, elektro povezava novih črpalk. Na koncu so sledili zagon naprav, test delovanja in poučitev vzdrževalnega osebja. Vsa dela so bila zaključena v samo 3 tednih.