Servis požarnih loput v hotelskem objektu 5* v osrednji Sloveniji

Tip objekta: Hotelski objekt
Število naprav: od 500 do 750 požarnih loput
Lokacija: Osrednja Slovenija
Termin izvedbe: enkrat letno

Servis požarnih in dimoodvodnih loput

Opis aktivnosti:

Pregled in vzdrževanje požarnih loput, dimo-odvodnih loput ter ventilatorjev je pomemben element pri preprečevanju širjenja požara preko prezračevalnih sistemov. Z rednim vzdrževanjem poskrbimo za večjo varnost ljudi in preprečujemo nastanek premoženjske škode. Vzdrževalna dela zajemajo preizkus mehanskih in elektronskih elementov požarne lopute, signalizacije položaja lopute, delovanja dimo – odvodnih ventilatorjev, vgradnje in tesnosti požarnih loput.