Centralni nadzorni sistem in energetski monitoring vrtca

atvise® bundle je učinkovit in cenovno dostopen sistem za centralni nadzor manjših in srednje velikih sistemov ogrevanja in hlajenja.

Enega takšnih sistemov smo implementirali na novozgrajenem vrtcu na Dolenjskem.

Sistem omogoča vizualizacijo in nadzor centralnega ogrevanja in hlajenja, sobno temperaturno regulacijo, klimatske naprave ter števce za elektriko, vodo in plin. Implementirali smo tudi sistem energetskega monitoringa, ki zajema grafe in prikaze podatkov o porabi energije, vnos cen ter primerjavo v različnih časovnih obdobjih. Uporabnik lahko spremlja porabo in izvaja spremembe na enem mestu, kar omogoča dnevno optimizacijo porabe energije.

Pri implementaciji takšnih sistemov si vedno prizadevamo, da je uporabniški vmesnik preprost in prijazen uporabniku.